Pleiten leer je bij CICERO

CICERO organiseert in principe iedere maandagavond van het collegejaar een bijeenkomst. De week vóór de tentamenweek en tijdens de tentamenweek van de VU, worden geen pleitavonden gehouden, zodat leden zich optimaal kunnen voorbereiden voor een tentamen zonder een bijeenkomst van CICERO te hoeven missen.Op een pleitavond wordt een rechtszitting nagespeeld aan de hand van een fictieve casus. Dit houdt in dat de aanwezigen worden opgedeeld in drie groepen: aanklagers, verdedigers en rechters. Vervolgens krijgt iedere groep een half uur om de casus voor te bereiden en wordt daarna een echte zitting nagespeeld. Na afloop krijgen de pleiters en rechters feedback.Hoewel op een avond maar een beperkt aantal studenten kan pleiten, is de avond voor alle aanwezigen waardevol. In ieder geval wordt iedereen betrokken bij het analyseren van de casus en de voorbereiding van de pleidooien. Ook door alleen al te kijken naar de zitting en door te luisteren naar de feedback die na afloop altijd gegeven wordt, leer je veel!