Activiteitencommissie

De activiteitencommissie verzorgt in beginsel alle activiteiten die CICERO houdt. Hierbij hoort ook de jaarlijkse internationale studiereis.

Mediacommissie

De mediacommissie vertegenwoordigt CICERO via webkanalen (denk hierbij aan (nieuwsbrief, website en sociale kanalen).

CLP-commissie

De CLP-commissie verzorgt ieder jaar CICERO’s Landelijke Pleitstrijd. Dit doen zij in samenwerking met grote partners.

Kascommissie

De kascommissie controleert tweemaal per jaar de uitgaven door de vereniging. Zij wordt benoemd voor een jaar.