HOYNG ROKH MONEGIER is een in het intellectueel eigendomsrecht gespecialiseerd Europees niche-kantoor. We werken voor enkele van ’s-werelds grootste en meest bekende cliënten. Een bijzondere specialisatie betreft grensoverschrijdende IE-rechtszaken op het hoogste niveau.

We hebben uitgebreide ervaring op het gebied van octrooigeschillen, vooral in de life science sector en op elektronica-gebied. Daarnaast hebben we een indrukwekkend portfolio van merken-, auteurs- en modelrecht zaken opgebouwd. We bieden ook assistentie en verstrekken advies op het gebied van de verlening van octrooien, merken en modelrechten en beheren de IE portfolio’s van een aantal van onze grotere cliënten.

We hechten veel waarde aan een prettige werksfeer en bieden een goed salaris in overeenstemming met, of boven, de geldende marktvoorwaarden.

We zijn altijd op zoek naar gemotiveerde en getalenteerde professionals die zich ervoor inzetten de hoogste kwaliteit dienstverlening aan onze cliënten te leveren, om zo hun carrière na te streven en met ons hun doelen te bereiken in een internationale omgeving, gedreven door teamwork en een passie voor het IE-recht.

Studentstages zijn mogelijk voor 2 maanden, minimaal 32 uur per week. De student loopt mee in de IE-praktijk en zal hier veel kennis opdoen. HOYNG ROKH MONEGIER neemt in beginsel alleen werknemers aan die al eerder een stage hebben gelopen binnen het kantoor.