Informatie voor leden

Op de ledenpagina kan je alle informatie vinden die betrekking hebben op je lidmaatschap. Denk bijvoorbeeld aan informatie m.b.t. contributie, activiteiten, contact en andere zaken.

Algemeen

Ik wil mij inzetten voor de vereniging. Waar kan ik mij melden?

Wanneer je wat wilt beteken voor de vereniging kan jij je melden bij het bestuur. Het is mogelijk om bijvoorbeeld lid te worden van een commissie, maar je zou er ook aan kunnen denken om eenmalig ergens mee te helpen.

Er is wat voorgevallen binnen de vereniging. Bij wie kan ik terecht?

Indien er wat is voorgevallen kan jij je melden bij de voorzitster van de vereniging.

Pleitavonden

Hoe kan ik mij aanmelden voor een pleitavond

Wanneer er een pleitavond komt zullen wij via verschillende communicatiekanalen dit bekend maken. Het is vervolgens mogelijk om in te schrijven voor deze pleitavonden via de link welke verwijst naar het inschrijfformulier.

Wanneer zijn de pleitavonden?

In principe proberen wij elke 2 á 3 weken een pleitavond te organiseren op de maandag. Voor de leden die niet op maandag kunnen organiseren wij eens in de zoveel tijd een pleitavond op de dinsdag.

Lidmaatschap

Hoe wordt de contributie geïnd?

De contributie innen wij 1 x per jaar in de eerste helft van het studiejaar. Je krijgt hiervoor een mailtje inclusief betaalverzoek welke je kan gebruiken om te betalen. Indien wij geen mailadres van jouw hebben zullen wij het betaalverzoek via WhatsApp versturen. Innen van de contributie gebeurt door de penningmeester.

In het geval dat je net lid bent geworden van CICERO sturen wij na het verwerken van de een inschrijving met een betaalverzoek.

Hoe zeg ik mijn lidmaatschap op?

Indien jij je lidmaatschap wilt opzeggen door bijvoorbeeld het beëindigen van jouw studie kan je dat doen door te mailen naar bestuur@cicero.amsterdam

Let op: Opzeggen van het lidmaatschap dient voor 1 juni te geschieden. Mochten wij op 1 juni nog geen opzegging binnen hebben, verlengen wij automatisch het lidmaatschap.