Pleitavond met Edo Smid | Wintertaling

Pleitavond met Edo Smid | Wintertaling

Afgelopen pleitavond hebben wij Edo Smid, partner en advocaat van Wintertaling, als gastspreker mogen ontvangen bij CICERO.

Edo Smid houdt zich dagelijks bezig met het ondernemingsrecht. Hij richt zich op vastgoed investeringen, joint-ventures en samenwerking, vennootschappelijke procedures en geschillenbeslechting, vennootschappelijke (her-)structurering en investeringsfondsen. De klanten van Edo Smid zijn o.a. vastgoed ontwikkelaars en professionals, snel groeiende bedrijven, fund manager en investeerders.

De avond is begonnen met een voorstelrondje. De aanwezigen en Edo Smid konden zich hierbij aan elkaar voorstellen. Vervolgens heeft Edo Smid verteld over Wintertaling als kantoor, de expertises van het kantoor, het team, de sfeer binnen het kantoor en zijn eigen expertise. Hij heeft dit leuk toegelicht met verschillende praktijkvoorbeelden, zo werd zijn praktijk begrijpelijker voor de aanwezigen. De aanwezigen hebben betrokken en geïnteresseerd meerdere vragen gesteld aan de gastspreker en hier is natuurlijk goed en eerlijk antwoord op gegeven. Na de introductie werd de ondernemingsrechtelijke casus voor de avond uitgedeeld.

De aanwezigen werden verdeeld in twee groepen: de eisende en verwerende partij. Zij kregen de opdracht om binnen 20 minuten gezamenlijk de casus door te spitten en een pleitnota op te stellen. Tijdens de voorbereiding liep Edo Smid langs bij de twee groepen om hen op weg te helpen of bepaalde wetsartikelen te benadrukken.

Toen de pleitnota eenmaal was opgesteld was het tijd om te pleiten! Per team mochten twee mensen pleiten en de toga aantrekken. Edo Smid en Denise traden op als rechtbank en hoorden de pleidooien aan van de partijen en stelden kritische vragen. Na het pleidooi werd er feedback gegeven aan de pleiters door leden van CICERO zelf en Edo Smid vulde de feedback verder aan.

Wij kijken met veel plezier terug op de pleitavond en hebben veel mogen leren. Al kijken wij stiekem al wel uit naar de pleitavond met Bas van Vliet.