De Faculteit der Rechtsgeleerdheid heeft als missie juristen en criminologen op te leiden die kunnen bijdragen aan het verbeteren van de samenleving. Wij doen dat vanuit aandacht en een gevoel van betrokkenheid met die samenleving, ingebakken in de traditie van de Vrije Universiteit. Het onderwijs binnen onze faculteit is georiënteerd op Law in Action, een benadering waarin de maatschappelijke betekenis van het recht centraal staat. De vraag is steeds:

Hoe beïnvloedt het recht de mensen en ondernemingen in de samenleving, en andersom, hoe beïnvloeden maatschappelijke ontwikkelingen het recht?

Wij leiden juristen en criminologen op die niet alleen de regels kennen, maar zich ook bewust zijn van de politieke, sociale en economische context waarin het recht opereert. Deze aandacht aan de context gaat niet ten koste van het leren kennen van de regels, want je moet het recht kennen om na te kunnen denken over zijn functioneren. Scherper gezegd: waar traditionele opleidingen ophouden bij de Law in the books, gaan wij met de vervolgvraag door naar de Law in Action. In die zin vragen wij meer van studenten, en is Law in Action een profiel dat bij ambitieuze studenten past.

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid was in 1880 bij de oprichting van de VU een van de drie constituerende faculteiten, naast Letteren en Theologie. Sinds die tijd heeft de faculteit juristen afgeleverd die zich profileren in bestuurlijke en maatschappelijk belangrijke functies. Zo rekenen wij de premiers Jan Peter Balkenende, Barend Biesheuvel en Pieter Gerbrandy onder onze alumni, maar ook topjuristen als voormalig minister van staat en rechter bij het Internationaal Gerechtshof Peter Kooijmans, wiens naam ons onderzoeksinstituut draagt.